Vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng đặt trực tuyến

4.6/5 - (79)

Vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng được Đường sắt Việt Nam (DSVN) phát hành dưới dạng vé điện tử. Đặt qua điện thoại 0232 7 305 305 và nhận vé tàu qua tin nhắn, Zalo hoặc Email.

Hành khách muốn mua vé đi từ ga Đồng Hới có thể mua bất kỳ đâu trên toàn quốc qua tổng đài 1900 636 212 – Bấm máy nhánh 5 hoặc mua trực tiếp tại Ga Đồng Hới cụ thể như sau:

Cách mua vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng

  • Mua vé trực tiếp tại Ga Đồng Hới có địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Mua vé qua tổng đài toàn quốc: 1900 636 212 – Máy 5
  • Mua vé tàu qua điện thoại di động: 0335 023 023
  • Mua vé qua điện thoại bán vé tàu ga Đồng Hới: 0232 7 305 305

Vé tàu Đồng Hới đi Đà Nẵng hiện nay có rất nhiều cá nhân , tổ chức bán. Để an tâm cho mỗi chuyến đi bạn nên chọn những Đại lý bán vé tàu Uỷ quyền, được Đường sắt Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng

ALLTOURS là một trong những đại lý Uy tín đó. Bán vé toàn quốc, Mọi lúc mọi nơi

Danh bạ điện thoại Đường sắt Việt Nam

Giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng

Giá Vé tàu SE9 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 375,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 375,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 348,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 348,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 348,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 324,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 286,000.000 
8
GP
Ghế phụ 130,000.000 
9
NC
Ngồi cứng 155,000.000 
10
NCL
Ngồi cứng điều hòa 175,000.000 
11
NML
Ngồi mềm điều hòa 219,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 219,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 390,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 390,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 360,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 360,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 356,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 317,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 297,000.000 
8
GP
Ghế phụ 175,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 283,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 283,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE3

Giá Vé tàu SE19 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 381,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 402,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 402,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 381,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 354,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 375,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 375,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 354,000.000 
9
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 809,000.000 
10
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 302,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 288,000.000 
12
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 228,000.000 
13
GP
Ghế phụ 131,000.000 
14
NCL
Ngồi cứng điều hòa 177,000.000 
15
NML
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
16
NML56
Ngồi mềm điều hòa 259,000.000 
17
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 259,000.000 
18
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE19

Giá Vé tàu SE1 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 415,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 415,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 378,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 378,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 830,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 372,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 330,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 310,000.000 
9
GP
Ghế phụ 183,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 295,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 295,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 420,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 420,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 393,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 393,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 388,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 361,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 319,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 194,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 264,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 264,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Đồng Hới Đà Nẵng

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 382,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 388,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 388,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 382,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 358,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 364,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 364,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 358,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 348,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 354,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 325,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 330,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 286,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 291,000.000 
15
GP
Ghế phụ 132,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 177,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 223,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 264,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 264,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 223,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng của tàu SE5

Đôi nét về Ga Đà Nẵng

Ga Đà Nẵng

Đến với Đà Nẵng – Đà Nẵng

Dừng chân trên mảnh đất này, trí tò mò của bạn sẽ bị kích thích bởi hai tiếng: cầu quay. Và sẽ có một đêm nào đó, bạn phải thức dậy vào lúc ba giờ sáng để kiểm nghiệm trí tò mò của mình.

Và, đến nơi đây, bạn không thể không lên đỉnh Bà Nà – để một lần như đến với chốn tiên cảnh. Ở trên đó, bạn sẽ thấy rất, rất nhiều những đàn bướm đủ màu sắc, dập dờn giống trong phim Hoàn Châu Cách cách. Rồi nữa, chúng mình sẽ thả mình trong dòng nước mát lạnh của biển Mỹ Khê,.. Thấy một Đà Nẵng sạch, đẹp, vùng đất thật là đáng sống!

 

Địa chỉ ga Đồng Hới

Ga Đồng Hới có địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Chúc các bạn mua được Vé tàu Đồng Hới Đà Nẵng và có chuyến đi thượng lộ bình an!

Viết một bình luận

0344 302 302